Stoma

Om Stokstad & Mangerud;

Stokstad og Mangerud DA ble stiftet i 2012 og er en videreføring av virksomhet drevet i Stokstad Maskinservice tidligere.
For uten av vi selv har en omfattende landbruksproduksjon, yter vi tjenester til kommuner, bedrifter, privatpersoner og bønder.
Vi satser salg, service samt montering av landbruksutstyr.

Firmaet drives og eies av Even Kristian Mangerud og Lars Halvor Stokstad.